Instytut ISZ

Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.05.2014 r. Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania została przekształcona w Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania.

Dyrektorem Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania został prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

W Instytucie Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania PCz utworzono dwa Zakłady: